هاست چت روم

server-144948_185x185
هاست و سرور چت روم

تمامی هاست ها قدرتمند دارای سرعت بسیار بالایی میباشند.

تمامی سرور ها دارای سخت افزای قدرتمند میباشند.

سرور های چت روم از دیتا سنتر های معتبر آمریکاکاناداانگلیسآلمانهلندفرانسه میباشند.

هزینه هاست ها و سرور ها با قیمت روز (ارز) درج خواهد شد.

هاست های معمولی ( ویژه چت های جدید )

فضا ۳GB ۶GB ۱۰GB ۱۵GB ۲۰GB ۲۵GB
پهنای باند ۳۰GB ۶۰GB ۱۰۰GB ۱۲۰GB ۱۷۰GB ۲۰۰GB
SubDomain نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Email نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Parked نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
AddOn ۰ ۱ ۲ ۵ ۱۰ ۲۰
 Panel DA DA DA DA DA DA
Country http://melitarh.ir/arta/usa-flag.jpg http://melitarh.ir/arta/usa-flag.jpg http://melitarh.ir/arta/usa-flag.jpg http://melitarh.ir/arta/usa-flag.jpg http://melitarh.ir/arta/usa-flag.jpg http://melitarh.ir/arta/usa-flag.jpg
FTP http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
PHP 5 http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
ASP.NET http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
FTPES http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
MSSQL http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
MySQL http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
MVC 3 http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
Daily Backup http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
Weekly Backup http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
Monthly Backup http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
حداکثر ورود کاربر ۴۵ ۵۵ ۶۵ ۸۵ ۱۲۰ ۱۷۰
هزینه ماهانه (تومان) ۱۵۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۹۰۰۰
سفارش http://1000tarh.org/panel http://1000tarh.org/panel http://1000tarh.org/panel http://1000tarh.org/panel http://1000tarh.org/panel http://1000tarh.org/panel

 

——————————————————————————————————————————————-

هاست های حرفه ای ( برای چت روم های پر بازدید )

سرورهای ۴۰۰ نفره به بالا کاملا اختصاصی میباشند و هزینه Direct Admin و Web Server هم به قیمت ها اضافه شده است.

کیفیت تمامی سرور ها مشابه هم هستند فقط محدودیت کاربر دارند.

سرور های فرانسه دارای Ram بالا CPU قدرتمند و هارد های پر سرعت SSD میباشند

فضا ۳۰GB ۵۰GB ۸۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۵۰۰GB
پهنای باند ۷۰GB ۱۰۰GB ۱۵۰GB ۲۰۰GB ۳۰۰GB ۱۰۰۰GB
SubDomain نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Email نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Parked نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
AddOn ۰ ۱ ۲ ۵ ۱۰ ۲۰
 Panel DA DA DA DA DA DA
Country http://melitarh.ir/arta/fr-flag.gif http://melitarh.ir/arta/fr-flag.gif http://melitarh.ir/arta/fr-flag.gif http://melitarh.ir/arta/fr-flag.gif http://melitarh.ir/arta/fr-flag.gif http://melitarh.ir/arta/fr-flag.gif
FTP http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
PHP 5 http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
ASP.NET http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
FTPES http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
MSSQL http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
MySQL http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
MVC 3 http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
Daily Backup http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
Weekly Backup http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
Monthly Backup http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png http://melitarh.ir/arta/yes.png
حداکثر ورود کاربر ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۳۰ ۴۰۰ ۵۵۰ ۷۰۰
هزینه ماهانه (تومان) تماس بگیرید تماس بگیرید۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
سفارش http://1000tarh.org/panel http://1000tarh.org/panel http://1000tarh.org/panel http://1000tarh.org/panel http://1000tarh.org/panel http://1000tarh.org/panel